sketch-1634157871098.jpg

PERSONES SENSE VALORS SENSE COR
NI HUMANITAT

Eche un vistazo

 

Si heu sigut redirigits aquí es perquè podria ser que la persona que cercàveu ha actuat o actúa possiblement amb poca ètica en l'exercici de l'advocacia.

 

Aleshores, penseu-vos-ho... en el tercer paràgraf parlem d'aquesta ètica i moral que en la nostra època materialista i poc humanista practiquen alguns/es advocats o advocades.

 

S'anomenen "professionals sense ànima" o "professionals sense cor" (o també sense conciència) caracteritzant-se per la seva manca d'humanitat, d'ètica i moral en l'exercici de la seva professió. Sense mostra d'empatia, pietat o compassió vers la part atacada

 

i que aquesta part atacada és administrativament o judicialment agredida fins arribar al mal tracte, amb estratègies d'amplificació, mitges veritats i falsedat de testimonis i dades, etc.

(Any 2018...)
No és ÈTIC que un germà manipuli a un vell pare ancià de 88 anys perquè li deixi la legítima herència de l'altre germà o fill (després d'altres abusos repetits durant 19 anys). Igual que no és ÈTIC que un advocat/da se SUMI a aquest ABÚS, ASSETJAMENT o MOBBING IMMOBILIARI o PATRIMONIAL.
I que a més a més, els aconselli com actuar per perjudicar legalment la part contrària.
 
Ens preguntem per què?
 
Què necessita clients o diners?

Ana Cristina Mazariegos Aragón abogada.jpg